Pendaftaran Peserta Didik Mutasi Masuk MAN 4 Jakarta Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023 dibuka tanggal 27 Desember 2022 s.d. 28 Desember 2022.

Pendaftaran ditutup tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB.

Klik Link berikut untuk melakukan pendaftaran:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXSrlFDG6aHF1wpB03IXF68Rj6JAtIxoZ0m8VuC3rxVvxh0Q/viewform?usp=sf_link